Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - marcinwojciesz

Strony: [1] 2 3 ... 7
1
Fibaro - skrypty itp / Odp: Kalendarz google w fibaro
« dnia: Kwiecień 11, 2018, 08:00:09 am  »
Nie mam Sonosa ale za to mam PAW Serwer i działa świetnie. Masz racje w standardzie jest ale pod warunkiem ze dzieci mają telefon.
Nie będę tu bronił tego produktu - mi przydaje się. Tylko brakuje gadania.

2
Fibaro - urządzenia wirtualne, pluginy / Odp: Automatic Icon Downloader
« dnia: Kwiecień 06, 2018, 08:48:28 am  »
Marecki -nigdy nie przestaniesz mnie zadziwiać

3
Monitoring / Odp: Netamo Welcome
« dnia: Kwiecień 05, 2018, 11:30:46 am  »
Myślę nad inode.pl. poczytałem i moim zdaniem jest to fajne rozwiązanie. Znalazłem też https://notione.com/ troszkę droższe rozwiązanie ale ma swoje plusy.
Do tego podejdę na spokojnie.
Jeszcze poczytam. :)

4
Monitoring / Odp: Netamo Welcome
« dnia: Kwiecień 04, 2018, 10:02:38 am  »
Właśnie poczytałem troszkę o tym i chyba właśnie to wykorzystam. Pastylkę doczepie do kluczy każdego domownika i sprawa załatwiona.

5
Monitoring / Odp: Netamo Welcome
« dnia: Kwiecień 03, 2018, 08:47:35 am  »
Myślałem o tych propozycjach ale co jak padnie telefon lub go wyłączysz? Lili pomyśli że nie ma tej osoby w domu. Kurcze chyba nie ma idealnego pomysłu na to.

6
Fibaro - skrypty itp / Odp: Kalendarz google w fibaro
« dnia: Kwiecień 03, 2018, 08:27:36 am  »
no u mnie działa tak że przypomina smykom o:
- karmienu rybek
- braniu lekarstw
- inne wpisywane na bieżąco.
Chciałbym aby moja gadaczka jeszcze to czytała o danej godzinie, nie wiem jak się za to zabrać za bardzo więc jeśli ktoś coś to poproszę o pomoc.

7
Fibaro - skrypty itp / Kalendarz google w fibaro
« dnia: Marzec 28, 2018, 12:59:45 pm  »
Witajcie.
Od jakiegoś czasu chciałem wyświetlać dane z kalendarza Google na aplikacji F.
Znalazłem na innym ale mniej popularnym forum człowieka o nazwie  jcichon01@  który popełnił już coś takiego.
przeniosłem do siebie. A teraz krok po kroku:

1. Zakładam kalendarz Googla i dodaję testowe wydarzenie,
2. Wchodzę w ustawienia i udostępnianie tego kalendarza - znajduje "Tajny adres w formacie iCal" kopiuje,
3. Robie zmienne "GCalendar" bez wartości, druga "Month" i przypisuje dla niego "Styczeń", "Luty", ....."Grudzień" (nie pomyl się ąę musi być i duża litera),
4. Zmienna Month ustawiam na dany miesiąc (myślę, że to zautomatyzuje lada dzień),
5. Dodaje Wirtualne urządzenia Calendar_Bookings (1).vfib - (w zał.)
6. dodaje scene - która musi się odpalać tyle ile chcemy żeby aktualizować nasz kalendarz - (w zał.),
--[[
%% properties

%% globals
--]]

--[[
---------------------------------------------------------------
---------     Google Calendar synchronization         ---------
---------               version 1.2                   ---------
---------------------------------------------------------------

CHANGELOG:
ver 1.0
- initial
ver 1.1
- added support for events defined in .ics file as "recurring".
  Few basic recurrance types are added
ver 1.2
- added handling of "all day" events; small bug fixing;

Scene used to synchronize Google Calendar with HC2. Synchronization
results are stored in the Global Variable and can be used by other
scenes or virtual devices by reading its content using for example
following:
 local jsonMyGCal = fibaro:getGlobal("GCalendar");
 local MyGCal     = json.decode(jsonMyGCal)
 for i = 1, #MyGCal do
   print (MyGCal[i].Name)
   print (MyGCal[i].StartDate)
   print (MyGCal[i].EndDate)
   print (MyGCal[i].WholeDay) - is set to "Yes" or "No"
 end

Part of the code after "baran" from http://www.zwave-community.it/

-- LIST OF GLOBAL VARIABLES NEEDED ------------------------------------------
"GCalendar" holds synchronized Google Calendar events
            Can be read using json.decode(fibaro:GetGlobal("GCalendar"))
        and used in other scenes based on GCalendar events
"Month"     Used by this script to recognize the month for sychronization.
            Idea is to synchronize GCal events for this month & current year
            only. This global variable is updated with Sankotronic's
            "Main Scene for time based events"
--]]

--- Link to private calendar file
---  fill it with the link to you google calendar file
---  https://calendar.google.com/calendar/ical/XXXXXXXX%40gmail.com/private-googleid/yyyyy.ics
---  link can be retrieved from Google Calendar settings page
---  --> ICAL file in Calendar address - page "Calendar XXX details"

-----------------------------------------------------------------
--- VARIABLES
-----------------------------------------------------------------

local gCalUrl ="https://calendar.google.com/calendar/ical/xxxxxxxxxxxxxxx/basic.ics"
local HC = net.HTTPClient()

--- Time zone correction: 1 = gmt+1 2=gmt+2 ecc ecc
local timeZone      = 1;

-- debugging variables
local responseDebug = 0;   -- will show the content of GCal file after retrival
local eventDebug    = 0;   -- allows you to trace the parsing process
local outputDebug   = 0;   -- shows the event table in the structured form along with
                           -- global HC2 variable
local recurDebug    = 0;   -- extra debugging for recurring events                       

-- other variables
local MyGCal        = {}
local currentMonth = fibaro:getGlobalValue("Month")

-- use the table to get the mapping translated into your local language
local monthMapping =
{
    [ "Styczeń" ]   = "January",
    [ "Luty" ]     = "February",
  [ "Marzec" ]     = "March",
    [ "Kwiecień" ]   = "April",
    [ "Maj" ]     = "May",
    [ "Czerwiec" ]   = "June",
    [ "Lipiec" ]     = "July",
    [ "Sierpień" ]    = "August",
    [ "Wrzesień" ]   = "September",
    [ "Październik" ] = "October",
  [ "Listopad" ]   = "November",
  [ "Grudzień" ]   = "December"
  }

local monthNumbers =
{
    [ "January" ]   = 1,
    [ "February" ]   = 2,
  [ "March" ]     = 3,
    [ "April" ]       = 4,
    [ "May" ]     = 5,
    [ "June" ]       = 6,
    [ "July" ]       = 7,
    [ "August" ]      = 8,
    [ "September" ] = 9,
    [ "October" ]     = 10,
  [ "November" ]   = 11,
  [ "December" ]   = 12
  }

local days_in_month = { 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31 };


-----------------------------------------------------------------
--- FUNCTIONS
-----------------------------------------------------------------

function logbug(color, message)
  fibaro:debug(string.format('<%s style="color:%s;">%s</%s>', "span", color, message, "span"));
end

-- is this a whole day event?
function CheckIfWholeDay(startDate, endDate);
 
  if tonumber(os.date("%H", startDate)) == 0 and
     tonumber(os.date("%M", startDate)) == 0 and
     tonumber(os.date("%S", startDate)) == 0 and
     tonumber(os.date("%H", endDate)) == 0 and
     tonumber(os.date("%M", endDate)) == 0 and
     tonumber(os.date("%S", endDate)) == 0 then
    return "Yes";
  else
    return "No";
  end;
end; 

-- append the entry to Calendar variable
function AppendToGCal(startDate, endDate, ev_name);

  if tonumber(os.date("!%Y",startDate)) == tonumber(os.date("!%Y", os.time()))  and
     tostring(os.date("!%B",startDate)) == tostring(monthMapping[currentMonth])         
  then         
    MyGCal[#MyGCal+1] = {
                          Name       = ev_name,
                          StartDate  = startDate,
                          EndDate    = endDate,
                          WholeDay   = CheckIfWholeDay(startDate, endDate)
                        };
    if eventDebug == 1 then
      if MyGCal[i].WholeDay == "Yes" then
        logbug("orange", "Wholeday event.");
      end;   
      logbug("gray", "Record added. Event: "..ev_name..", Start: "..startDate..", End: "..endDate);
    end;                               
  else
    if eventDebug == 1 then
      logbug("darkgray", "Record not within selection criteria, skipping...");
    end;   
  end;
end

--- Fetch the content of GCal - GET HTML
function gCal_GetICalData()
HC:request(
   gCalUrl,
   {
     success = function(response)
       gCalRead_2(response.data)
      end,
     error =  httpError,
     options = {method = "GET" }
   }
 )
end

function AppendRecuringEntry(recurance, startDate, endDate, name)
 
  local i = 1;
  local l_rule;
  local l_finish;
  local l_multiplier;
 
  -- is there delimiter like "until", "count"?
  l_rule = "NONE";
  l_finish = "No";

  for l = 1, #recurance do
    -- split the lines               
    recurance[l] = mysplit(recurance[l], "=");

    if recurance[l][1] == "COUNT" then
      l_rule    = "COUNT";
      l_ruleEnd = recurance[l][2];
    elseif  recurance[l][1] == "UNTIL" then
      l_rule    = "UNTIL";
      l_ruleEnd = gCal_UTCTimePhrase(recurance[l][2]);
    end;
 
  end;

  if l_ruleEnd == nil then l_ruleEnd = "not delimited" end; 

  if recurDebug == 1 then
      logbug("lighgray", "Recuring event: "..name..", Baseline date: "..(os.date("%x",startDate)));
      if l_ruleEnd == "not delimited" then
        logbug("gray", "Frequency: "..recurance[1][2]..", Rule: "..l_rule..", End by: "..l_ruleEnd);
      else
        logbug("gray", "Frequency: "..recurance[1][2]..", Rule: "..l_rule..", End by: "..(os.date("%x",l_ruleEnd)));       
      end
  end;   

  -- recognize the dates for recurring events
  while ( tonumber(os.date("%m",startDate)) <= tonumber(monthNumbers[monthMapping[currentMonth]]) -- not exceeding given month
    and tonumber(os.date("!%Y",startDate)) == tonumber(os.date("!%Y", os.time()))                 -- and current year
    and  l_finish == "No" )                                                                       -- should I stop searching?

  do
    if     recurance[1][2] == "WEEKLY"  then l_multiplier = 7;
    elseif recurance[1][2] == "DAILY"   then l_multiplier = 1;
    elseif recurance[1][2] == "MONTHLY" then l_multiplier = tonumber(days_in_month[tonumber(os.date("%m",startDate))]);
    else   l_multiplier = 9999; -- no handling
    end;
   
    if l_multiplier == 9999 then
      l_finish = "Yes";
      if recurDebug == 1 then
          logbug("light red", "Unhandled rule");
      end;     
    else 
      startDate = startDate + l_multiplier * (60 * 60 * 24 );
      endDate   = endDate + l_multiplier * (60 * 60 * 24 ); 
   
      if recurDebug == 1 then
          logbug("gray", "Next occurance within sycnhronization period: "..os.date("!%c",startDate));
      end;   

      AppendToGCal(startDate, endDate, name);

      -- did I reach the end?
      if l_rule == "COUNT" then
        if tonumber(l_ruleEnd) == i then l_finish = "Yes" end;
      elseif rule == "UNTIL" then
        if  startDate >= l_ruleEnd then l_finish = "Yes" end;
      end;
     
      i = i + 1;
    end; 
  end;       
               
end

-- parse the entries
function gCalRead_2(data)

local l_StartDate
local l_EndDate
local l_Name
local l_Recurring
local l_RRule
local l_CurrentBlock
 
data = string.gsub(data, "\r", "") -- Remove CarageReturn
lines = mysplit(data, "\n")        -- Split GCal string

for i,line in ipairs(lines) do
   
  if responseDebug == 1 then
     logbug("gray", "Line: "..i.." RESP "..line)
  end
 
  values = mysplit(line, ":")
 
  if values[1] == "BEGIN" then
      if values[2] == "VEVENT" then
        l_CurrentBlock = "VEVENT";  -- we're at the beginning of event definition
        l_RRule = "No";             -- no recurrance by default
      end
  end
     
   
  if l_CurrentBlock == "VEVENT" then
  --- get the GCal events START,STOP and
  --- v 1.1 for recurring events - time zone included in the timestamp
  ---       syntax as follows: DTSTART;TZID=America/New_York:20120503T180000
  --- v 1.2 in case DTSTART/DTEND contains date only -
  ---       it is whole/multiple day event. e.g. DTSTART;VALUE=DATE:20170312
   
    if values[1] == "DTSTART"
        or string.sub(values[1], 1, 12)  == "DTSTART;TZID"
        or string.sub(values[1], 1, 13)  == "DTSTART;VALUE"
        then
            l_StartDate  = gCal_UTCTimePhrase(values[2])
        end
    if values[1] == "DTEND"
        or string.sub(values[1], 1, 10)  == "DTEND;TZID"
        or string.sub(values[1], 1, 11)  == "DTEND;VALUE"
        then
            l_EndDate = gCal_UTCTimePhrase(values[2])
        end
    if values[1] == "SUMMARY"
        then
            l_Name = values[2]
        end
    if values[1] == "RRULE"
        then
            l_Recurring = mysplit(values[2], ";");
            l_RRule = "Yes";
        end 
    if values[1] == "END"
        then
            l_CurrentBlock = "None"
     
--   filter to the events of the current month (and year)
            if l_RRule == "No"
               then
                  AppendToGCal(l_StartDate, l_EndDate, l_Name);
               else     
                  AppendRecuringEntry(l_Recurring, l_StartDate, l_EndDate, l_Name);       
            end; -- recurance
    end;
  end;
   
  end

-- Events are collected
-- pack it into global variable
gCal_OutputToGlobalVar()
 
end

-- parse the Google dates
function gCal_UTCTimePhrase(data)

--- v 1.2 whole-day events are defined by date only

local MyDate = {}
 
MyDate["Year"] = tonumber(string.sub(data, 1, 4))
MyDate["Month"] = tonumber(string.sub(data, 5, 6))
MyDate["Day"] = tonumber(string.sub(data, 7, 8))

if tonumber(string.sub(data, 10, 11)) == nil then -- whole-day event
  MyDate["Hour"] = tonumber("00");
  MyDate["Minute"] = tonumber("00");
  MyDate["Second"] = tonumber("00");
else;
  MyDate["Hour"] = tonumber(string.sub(data, 10, 11))
  MyDate["Minute"] = tonumber(string.sub(data, 12, 13))
  MyDate["Second"] = tonumber(string.sub(data, 14, 15))
end;

return os.time{year=MyDate["Year"], month=MyDate["Month"], day=MyDate["Day"], hour=MyDate["Hour"], min=MyDate["Minute"],sec=MyDate["Second"]}
 
end

function mysplit(inputstr, sep)
 
  if sep == nil then
     sep = "%s"
  end
 
  local t={} ; i=1
    for str in string.gmatch(inputstr, "([^"..sep.."]+)") do
      t[i] = str
      i = i + 1
    end
   
  return t
 
end


-- Move Events into local HC2Table
function gCal_OutputToGlobalVar()

local i

CurrentTimeAndDate = os.time()
 
if outputDebug == 1 then
  logbug("blue", "Current time: "..os.date("%c",CurrentTimeAndDate))     

--sort to have it in chronological order
  table.sort(MyGCal,function(a,b) return a.StartDate < b.StartDate end)
   
  for i = 1, #MyGCal do
     MyGCal[i].StartDate = MyGCal[i].StartDate + timeZone*3600;
     MyGCal[i].EndDate = MyGCal[i].EndDate + timeZone*3600;     
     logbug("lightgreen", "Event name: "..MyGCal[i].Name); 
     if MyGCal[i].WholeDay == "Yes" then
        logbug("gray", "Start date: "..os.date("%x",MyGCal[i].StartDate));
        logbug("gray", "Finish date: "..os.date("%x",MyGCal[i].EndDate));     
        logbug("gray", "Wholeday event: "..MyGCal[i].WholeDay);
     else
        logbug("gray", "Start date: "..os.date("%c",MyGCal[i].StartDate));
        logbug("gray", "Finish date: "..os.date("%c",MyGCal[i].EndDate));       
     end;   
  end;
end

logbug("gray", "Added TOTAL of: "..#MyGCal.." calendar records.")

-- move and pack into HC2 global variable
jsonMyGCal = json.encode(MyGCal);
 
fibaro:setGlobal("GCalendar", jsonMyGCal);
 
if outputDebug == 1 then
   logbug("yellow", "MyGCal variable content: ");
   logbug("gray", jsonMyGCal);
end   
 
end


-----------------------------------------------------------------
--- MAIN Code
-----------------------------------------------------------------

-- update calendar
gCal_GetICalData();

logbug("green", "Synchonization completed");
7. W scenie wklejam to co skopiowałem w pkt. 2. w miejsce gdzie już jest wpis a w nim masę xxxxxxxx,
8. Odpalam scenę,
9. Odpalam urządzonko,
10. Jeśli nie ma wyników od razu to czekam parę sek. i uzupełniają się dane,
11. (W planie mam) udostępniam kalendarz żonie i razem możemy dodawać do niego pozycje.

Mam nadzieję, że komuś się to przyda.

8
Fibaro - urządzenia / Odp: Moduły Fibaro na szynie DIN
« dnia: Marzec 28, 2018, 08:44:03 am  »
Marek wiesz jak jest u mnie. Tak samo. Wiec to jest pewnie wielka nieskończona miłość do firmy .....

9
Fibaro - urządzenia / Odp: Moduły Fibaro na szynie DIN
« dnia: Marzec 27, 2018, 12:23:04 pm  »
u mnie jest 2 razy po 7 UBS-ów, jeden pod drugim - działają bez zakłóceń.

10
Inne / Odp: Roomba 980
« dnia: Marzec 27, 2018, 12:19:13 pm  »
Nie miałem nic innego.
sprzęt w moim odczuciu jest świetny.
Ustawiłem go żeby śmigał co drugi dzień jak mnie nie ma.
No i w domu nie ma żadnych "kotów" jest czysto. Oczywiście raz na parę dni trzeba normalnym odkurzaczem "liznąć". Może i nie jest najtańszy ale brałem do testów 2 inne no i ten wypadł najlepiej, uważam że wart jest swojej ceny. Może nie zastąpi całkiem ręcznej roboty ale tak jak mówię, wracasz do domu i jest czysto. Wolałbym go spiąć z centralką a nie wg jego harmonogramu. Wydaje się, że było by mi wygodniej. Pewnie zapytacie - a w rogach? i odpowiadam - w rogach też jest git.
Przed zakupem polecam wypożyczyć sprzęt co chcecie kupić, jest mase miejsc gdzie to można uczynić. Ja chciałem coś tańszego kupić i po testach szybko się wyleczyłem, tamten nie ogarniał mojego dywanu (Gruby, długie futro :) ), a ten? gramoli się i czyści. Nie plącze kabli ale za to jak ktoś ma zasłony leżące na ziemi no to pakuje się na nie i zakopuje. No i trza go odkopać.
Jak miałbym wydać tak jak w tym wypadku tyle zł i zaoszczędzić 800 i żeby nie być zadowolonym to już wolałbym go nie kupić.

 

11
Inne / Roomba 980
« dnia: Marzec 26, 2018, 06:15:47 pm  »
Witam.
Był wątek Roomba lecz dotyczył wcześniejszych wersji - dlatego pozwoliłem sobie rozpocząć nowy.
Posiadam takowy sprzęt i bardzo mi się podoba.
Chciałbym posterować nim troszkę z poziomu Fibaro.
Znalazłem:
https://github.com/koalazak/dorita980
Ktoś coś zna z tego tematu?

12
Monitoring / Odp: Netamo Welcome
« dnia: Marzec 26, 2018, 10:53:14 am  »
Dzięki.
Cały czas próbuje zrobić identyfikacje kto jest w domu i kiedy jest pusto ale nie za mocno mi idzie i pomysłów coraz mniej - już nawet lukałem żeby RFID-a wsadzić w drzwi ale koszta .....

13
Monitoring / Odp: Netamo Welcome
« dnia: Marzec 14, 2018, 06:12:36 pm  »
Podobno Netamo wysyła wiadomości - pytanie - czy może Netamo wysłać komendę do Fibaro aby zmieniło zmienną z 0 na 1 jak rozpozna jakąś osobę?

14
Fibaro - sceny / Odp: scena /powiadomienia
« dnia: Marzec 14, 2018, 06:09:19 pm  »
hehe no tak - mogłem się domyślić - ok więc poprawiam.
JUŻ WIEM KTO JEST AUTOREM
OTÓŻ JEST TO MARECKI_0LUK1

15
Fibaro - sceny / Odp: scena /powiadomienia
« dnia: Luty 15, 2018, 12:09:31 pm  »
Ja mam tak rozwiązane:

--[[

%% properties
236 power
136 power

%% globals

--]]

 

if (fibaro:countScenes()>1) then

                fibaro:debug("Scena pralki nie może być uruchomiona ponownie");

                fibaro:abort();

end

 

 

local lvn_WashingMachine_ID = 236;

local lvn_neTV_ID = 136;

local lvn_TimeCounter = 0;

local lvn_WashingMachinePowerON = 4.0;

local lvn_WashingTime = 0;

 

local lvt_WashingMachineStartTimeHours;

local lvt_WashingMachineStartTimeMins;

local lvt_WashingMachineStartTimeSecs;

 

local lvt_currentDate = os.date("*t");

local lvt_WashingMachineStartTime;

local lvt_WashingMachineStopTime;

local lvb_Washing = false;

local lvb_WashingFinished = false;

 

fibaro:debug("Scena - nadzór nad pralką uruchomiony");


if (tonumber(fibaro:getValue(lvn_WashingMachine_ID, "power")) > lvn_WashingMachinePowerON) and lvb_Washing == false then

                lvt_WashingMachineStartTime = tonumber(os.time());

                lvb_Washing = true;

                lvb_WashingFinished = false;

 

                fibaro:debug("Pralka wystartowała: " .. os.date());

              --  fibaro:debug("Aktualne zużycie prądu: "..power.." W");

end;


while lvb_Washing do   

                if tonumber(fibaro:getValue(lvn_WashingMachine_ID, "power")) > lvn_WashingMachinePowerON then

                lvn_TimeCounter = 0;

                elseif (tonumber(fibaro:getValue(lvn_WashingMachine_ID, "power")) < lvn_WashingMachinePowerON) and lvn_TimeCounter <= 60 then

                lvn_TimeCounter = lvn_TimeCounter + 1;

    elseif (tonumber(fibaro:getValue(lvn_WashingMachine_ID, "power")) < lvn_WashingMachinePowerON ) and lvn_TimeCounter > 60 then

                fibaro:debug("Pranie zakończone.");

        lvb_Washing = false;

                               lvt_WashingMachineStopTime = tonumber(os.time());

        lvb_WashingFinished = true;

   end;

 

                fibaro:sleep(1000);

end;

------------------------------------------------------------------------------

if lvb_WashingFinished == true then

                lvn_WashingTime = os.difftime (lvt_WashingMachineStopTime, lvt_WashingMachineStartTime);

                local lvt_WashingMachineStartTimeHours = string.format("%02.f", math.floor(lvn_WashingTime/3600));

                local lvt_WashingMachineStartTimeMins = string.format("%02.f", math.floor(lvn_WashingTime/60 - (lvt_WashingMachineStartTimeHours*60)));

                local lvt_WashingMachineStartTimeSecs = string.format("%02.f", math.floor(lvn_WashingTime - lvt_WashingMachineStartTimeHours*3600 - lvt_WashingMachineStartTimeMins*60));

                lvs_neTV_text = "Pranie zakończone. Czas prania: "..lvt_WashingMachineStartTimeHours..":"..lvt_WashingMachineStartTimeMins..":"..lvt_WashingMachineStartTimeSecs;

                fibaro:debug(lvs_neTV_text);

                fibaro:setGlobal("gls_neTV_text", lvs_neTV_text);

                fibaro:call(lvn_neTV_ID, "pressButton", "17");   
                fibaro:call(154, "pressButton", "20")
end;wyświetla mi napis z netv na telewizorku i gada przez gadaczke. niestety nie wiem kto jest pierwszym autorem tego skryptu.
Pobaw się może coś pomoże.

Strony: [1] 2 3 ... 7