Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Pokaż wątki - Jacek

Strony: [1]
1
Witam
Może macie jakieś doświadczenie w doborze pieca 2F (CO i CWU ), wiszącego do pełnej współpracy z Fibaro ?

Interesują mnie takie funkcje/cechy pieca jak:
- kondensacyjny, na gaz ziemny G27,
- moc 20 - 25 kW,
- zdalne ON/OFF,
- elektroniczny zapłon,
- zdalna możliwość uzupełniania ciśnienia w obwodzie CO,
- pełna modulacja 1:10,
- auto kalibracja spalania,
- powrót do normalnej pracy po ustaniu przyczyny zatrzymania,
- możliwość zdalnego dokonywania zmiany parametrów ( zwłaszcza temperatury dla CO i CWU )
- zdalna diagnoza powodu awaryjnego zatrzymania pracy pieca.
...no i cena "nie z kosmosu".

2
Na prośbę kolegi z forum udostępniam Virtual Device dla HomeCenter 2.
VD podstawia dane pogody dla interfejsów Fibaro pobierając parametry z portalu OpenWeatherMap.

Podstawia: temperaturę, wilgotność, prędkość wiatru oraz ikonę pogody ( zamiast danych YaHoo ).

1. Pobierz VD
2. Popraw w pętli dane: Nazwę miasta i api_key - twój prywatny klucz na https://home.openweathermap.org/users/sign_up
3. Zapisz
4.Sprawdź czy działa ( odczytuje pogodę co 5 minut, HH:03 min, HH:08 min, HH:13 min, HH:18 min itd )

3
Fibaro - sceny / HC2 - restart i shutdown jako funkcje sceny
« dnia: Kwiecień 01, 2016, 10:26:14 am  »
Od wersji 4.081 HC2 - możliwość "wyłączenia" lub "restartowania" centrali poleceniem ze sceny.

HomeCenter.SystemService.shutdown()
HomeCenter.SystemService.reboot()


4
Fibaro - urządzenia / Flow stop shut-off controler z-wave 12 V DC
« dnia: Marzec 03, 2016, 11:21:27 am  »
https://www.youtube.com/embed/gHK0K4O4frM

Działa z Fibaro. W HC2 widoczny jako Relay Switch.

5
Fibaro - skrypty itp / Użycie klawisza PLUGIN`u w VD
« dnia: Marzec 25, 2015, 09:53:43 pm  »
TV = Net.FHttp(IP_HC2, 80);
TV:setBasicAuthentication("admin", "hasło");
r, s, e = TV:GET("/api/plugins/callUIEvent?deviceID=546&elementName=POWER_Button&eventType=onReleased HTTP/1.1");
if tonumber(s) > 300 then
  fibaro:debug("błąd, status = "..s);
else
  fibaro:debug("OK - Wciśnięto klawisz POWER - Status = "..s);  -- wyłączenie telewizora Samsung TV
end 

6
Fibaro - skrypty itp / Krótkie wiadomości codziennie - RSS
« dnia: Marzec 25, 2015, 09:46:11 pm  »
function jakiez(str)
  newStr = ""
  il = string.len(str);
  for i = 1 , il do
    chr = string.sub(str, i, i);
    byte = string.byte(chr);
    --[[if byte > 128 then
      if i % 2 == 0 then
        fibaro:debug(i..", "..", "..byte.." - "..chr)
      end 
    end  --]]
    if byte == 179 then     chr = "\ł"
    elseif byte == 243 then chr = "\ó" 
    elseif byte == 241 then chr = "\ń"
    elseif byte == 177 then chr = "\ą"
    elseif byte == 234 then chr = "\ę"
    elseif byte == 191 then chr = "\ż"
    elseif byte == 182 then chr = "\ś"
    elseif byte == 230 then chr = "\ć"
    elseif byte == 188 then chr = "\ź"
 
    elseif byte == 129 then chr = "\Ł"
    elseif byte == 147 then chr = "\Ó" 
    elseif byte == 131 then chr = "\Ń"
    elseif byte == 132 then chr = "\Ą"
    elseif byte == 152 then chr = "\Ę"
    elseif byte == 187 then chr = "\Ż"
    elseif byte == 154 then chr = "\Ś"
    elseif byte == 134 then chr = "\Ć"
    elseif byte == 189 then chr = "\Ź"

    end
    newStr = newStr..chr
  end
  return newStr
end 

HC2 = Net.FHttp("wiadomosci.wp.pl", 80);
response, status, errorCode = HC2:POST("/rss.xml", "");
if tonumber(errorCode) == 0 then
  if tonumber(status) < 400 then
    respon = response
    fibaro:setGlobal("Komunikat", "Przedstawie krótkie informacje.");
    fibaro:call(333, "pressButton", "2");
    fibaro:sleep(3000);
    while true do 
      p = string.find(respon, '<!', 1);
      if p == nil then break end
      respon = string.sub(respon, p, -1);
      p1 = string.find(respon, "/>", 1 );
      if p1 == nil then break end
      respon = string.sub(respon, p1+2, -1);
      p2 = string.find(respon, "<a", 1 );
      if p2 == nil then break end
      resp = string.sub(respon, 1, p2-1);
      resp = jakiez(resp);
      --fibaro:debug(resp);
      ilzn = string.len(resp);
     [color=red] fibaro:setGlobal("Komunikat", resp);
      fibaro:call(333, "pressButton", "2");[/color] <- moja gadaczka
      fibaro:sleep((ilzn/12)*900);
      respon = string.sub(respon, p2+2, -1)
    end 
    fibaro:setGlobal("Komunikat", "Koniec krótkich informacji.");
    fibaro:call(333, "pressButton", "2");
  else
    fibaro:debug("status: "..status    );
  end   
else
  fibaro:debug("error: "..errorCode..", status: "..status);
end 

7
Fibaro - skrypty itp / Kurs akcji na GPW
« dnia: Marzec 25, 2015, 09:42:08 pm  »
HC2 = Net.FHttp("www.bankier.pl", 80);
response, status, errorCode = HC2:GET("/inwestowanie/profile/quote.html?symbol=PKOBP");
if tonumber(status) < 400 then
  --fibaro:debug(response..", "..status..", "..errorCode);
  p = string.find(response, "profilLast", 1);
  res = string.sub(response, p+12, p+17);
  res = string.gsub(res, ",", ".");
  fibaro:debug(res);
  local popres = fibaro:getValue(353, "ui.Label2.value");
  if popres == nil then popres = res end
  fibaro:call(353, "setProperty", "ui.Label2.value", res); 
  local mempopres = tonumber(popres);
  local memres = tonumber(res);
  local warres = math.abs(mempopres - memres);
  warres = math.floor(warres*100);
  fibaro:debug("różnica: "..warres);
  Kom = "Wartość jednostki giełdowej banku pe ka o be pe, obecnie wynosi: "..memres.."złotych"
  if mempopres > memres and warres ~= 0 then
    Kom = Kom..". Wartość zmalała o "..warres.."groszy";
  elseif popres < res and warres ~= 0 then
    Kom = Kom..". Wartość wzrosła o "..warres.."groszy";
  else
    Kom = Kom..". Wartość kursu jednostki nie uległa zmianie.";
  end 
 [color=red] fibaro:setGlobal("Komunikat", Kom);
  fibaro:call(333, "pressButton", "2");[/color] <- to moja gadaczka
else
  fibaro:debug("error: "..errorCode..", status: "..status);
end 

8
function CUT_XML(respon)
  local lenResp = string.len(respon);
  local newResp = "";
  local i = 0;
  while i < lenResp do
    i = i+1;
    a = string.sub(respon, i, i);
    if a == "<" then
      while a ~= ">" and i ~= lenResp do
        i = i+1;
        a = string.sub(respon, i, i);
      end
      if string.sub(newResp, -2) ~= ". " and string.sub(newResp, -1) ~= "." then
        newResp = newResp..". ";
      end 
    else
      if a == "/" then a = ", " end;
      if string.sub(newResp, -2) == ". " then a = string.upper(a) end
      newResp = newResp..a;
    end 
  end 
  return newResp;
end
local Program = "Polsat";
local GodzPr = "20";
HC2 = Net.FHttp("www.teleman.pl", 80);
response, status, errorCode = HC2:POST("/program-tv/stacje/"..Program, "");
if tonumber(errorCode) == 0 then
  if tonumber(status) < 400 then
    respon = response
    fibaro:setGlobal("Komunikat", "Dzisiaj na kanale "..Program.." o godzinie "..GodzPr..":00.");
    fibaro:call(333, "pressButton", "2"); < - to u mnie gadaczka

    fibaro:sleep(5000);
    while respon ~= "" do
      p = string.find(respon, '>'..GodzPr..':', 1);
      if p == nil then
        fibaro:setGlobal("Komunikat", "Brak programu o "..GodzPr..":00. Sprawdzam godzinę 21:00.");
        fibaro:sleep(200);
        fibaro:call(333, "pressButton", "2");

        fibaro:sleep(5000);
        p = string.find(respon, '>21:', 1);
        if p == nil then break
        else
          fibaro:setGlobal("Komunikat", "Program o godzinie 21:00.");
          fibaro:sleep(200);
          fibaro:call(333, "pressButton", "2");

          fibaro:sleep(3000);
        end 
      end
      respon = string.sub(respon, p, -1);
      p1 = string.find(respon, '<div', 1 );
      if p1 == nil then break end

      respon = string.sub(respon, p1, -1);
      p2 = string.find(respon, "</div>", 1 );
      if p2 == nil then break end
      respon = string.sub(respon, 1, p2+7);
      respon = CUT_XML(respon);
      respon = "Tytuł dzisiejszego filmu"..respon;
      fibaro:debug(respon);
      fibaro:setGlobal("Komunikat", respon);
      fibaro:call(333, "pressButton", "2");

      ilzn = string.len(respon);
      fibaro:sleep((ilzn/11)*1000);
      respon = "";
    end 
    fibaro:setGlobal("Komunikat", "Zapraszam do oglądania kanału "..Program..". Dziękuje.");
    fibaro:call(333, "pressButton", "2");

  else
    fibaro:debug("status: "..status    );
  end   
else
  fibaro:debug("error: "..errorCode..", status: "..status);
end 

Strony: [1]