Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - marcinwojciesz

Strony: [1] 2 3 ... 6
1
Monitoring / Odp: Netamo Welcome
« dnia: Marzec 14, 2018, 06:12:36 pm  »
Podobno Netamo wysyła wiadomości - pytanie - czy może Netamo wysłać komendę do Fibaro aby zmieniło zmienną z 0 na 1 jak rozpozna jakąś osobę?

2
Fibaro - sceny / Odp: scena /powiadomienia
« dnia: Marzec 14, 2018, 06:09:19 pm  »
hehe no tak - mogłem się domyślić - ok więc poprawiam.
JUŻ WIEM KTO JEST AUTOREM
OTÓŻ JEST TO MARECKI_0LUK1

3
Fibaro - sceny / Odp: scena /powiadomienia
« dnia: Luty 15, 2018, 12:09:31 pm  »
Ja mam tak rozwiązane:

--[[

%% properties
236 power
136 power

%% globals

--]]

 

if (fibaro:countScenes()>1) then

                fibaro:debug("Scena pralki nie może być uruchomiona ponownie");

                fibaro:abort();

end

 

 

local lvn_WashingMachine_ID = 236;

local lvn_neTV_ID = 136;

local lvn_TimeCounter = 0;

local lvn_WashingMachinePowerON = 4.0;

local lvn_WashingTime = 0;

 

local lvt_WashingMachineStartTimeHours;

local lvt_WashingMachineStartTimeMins;

local lvt_WashingMachineStartTimeSecs;

 

local lvt_currentDate = os.date("*t");

local lvt_WashingMachineStartTime;

local lvt_WashingMachineStopTime;

local lvb_Washing = false;

local lvb_WashingFinished = false;

 

fibaro:debug("Scena - nadzór nad pralką uruchomiony");


if (tonumber(fibaro:getValue(lvn_WashingMachine_ID, "power")) > lvn_WashingMachinePowerON) and lvb_Washing == false then

                lvt_WashingMachineStartTime = tonumber(os.time());

                lvb_Washing = true;

                lvb_WashingFinished = false;

 

                fibaro:debug("Pralka wystartowała: " .. os.date());

              --  fibaro:debug("Aktualne zużycie prądu: "..power.." W");

end;


while lvb_Washing do   

                if tonumber(fibaro:getValue(lvn_WashingMachine_ID, "power")) > lvn_WashingMachinePowerON then

                lvn_TimeCounter = 0;

                elseif (tonumber(fibaro:getValue(lvn_WashingMachine_ID, "power")) < lvn_WashingMachinePowerON) and lvn_TimeCounter <= 60 then

                lvn_TimeCounter = lvn_TimeCounter + 1;

    elseif (tonumber(fibaro:getValue(lvn_WashingMachine_ID, "power")) < lvn_WashingMachinePowerON ) and lvn_TimeCounter > 60 then

                fibaro:debug("Pranie zakończone.");

        lvb_Washing = false;

                               lvt_WashingMachineStopTime = tonumber(os.time());

        lvb_WashingFinished = true;

   end;

 

                fibaro:sleep(1000);

end;

------------------------------------------------------------------------------

if lvb_WashingFinished == true then

                lvn_WashingTime = os.difftime (lvt_WashingMachineStopTime, lvt_WashingMachineStartTime);

                local lvt_WashingMachineStartTimeHours = string.format("%02.f", math.floor(lvn_WashingTime/3600));

                local lvt_WashingMachineStartTimeMins = string.format("%02.f", math.floor(lvn_WashingTime/60 - (lvt_WashingMachineStartTimeHours*60)));

                local lvt_WashingMachineStartTimeSecs = string.format("%02.f", math.floor(lvn_WashingTime - lvt_WashingMachineStartTimeHours*3600 - lvt_WashingMachineStartTimeMins*60));

                lvs_neTV_text = "Pranie zakończone. Czas prania: "..lvt_WashingMachineStartTimeHours..":"..lvt_WashingMachineStartTimeMins..":"..lvt_WashingMachineStartTimeSecs;

                fibaro:debug(lvs_neTV_text);

                fibaro:setGlobal("gls_neTV_text", lvs_neTV_text);

                fibaro:call(lvn_neTV_ID, "pressButton", "17");   
                fibaro:call(154, "pressButton", "20")
end;wyświetla mi napis z netv na telewizorku i gada przez gadaczke. niestety nie wiem kto jest pierwszym autorem tego skryptu.
Pobaw się może coś pomoże.

4
Monitoring / Odp: Netamo Welcome
« dnia: Grudzień 13, 2017, 10:42:00 am  »
Witajcie.
Wiem, że temat nie jest najnowszy ale czy coś się zmieniło? Czy ktoś może już poczynił jakieś kroki i wie jak rozpoznać twarz za pomocą tego sprzętu i pokazać Fibaro kto jest w domku?

5
Fibaro - urządzenia / Odp: 2 urządzenia
« dnia: Wrzesień 07, 2017, 09:12:23 am  »
Jeśli chodzi o NETV to u mnie sprawdza się rewelacyjnie. wyświetla mi różne informacje, dubluje informacje podawane głosowo, czyli mam informacje i głosem i na TV.

6
Fibaro - sceny / Odp: pomoc ze scena - Alarm
« dnia: Maj 15, 2017, 02:43:44 pm  »
Kiedyś razem z marecki_0luk1 poświęciliśmy kilka wieczorów i kilka włosów - nie ukrywam nerw mojej żony był duży kiedy o 2 w nocy mrygały światła jak my testowaliśmy :)

popatrz w ten skrypcik może do czegoś Ci się przyda.

--[[
%% properties
276 value
%% globals
--]]

function sprawdz_stan(ip_IdUrzadzenia, lv_polaryzacja)
 
  local lvb_StanUrzadzenia;
  --fibaro:debug(fibaro:getName(ip_IdUrzadzenia) .. ' ' .. fibaro:getValue(ip_IdUrzadzenia, 'value'));
 
  -- w zaleznosci czy naruszony jest 0 czy 1
   
  if lv_polaryzacja == '+' then
  if tonumber(fibaro:getValue(ip_IdUrzadzenia, "value")) == 0 then
    lvb_StanUrzadzenia = false;
  else
      lvb_StanUrzadzenia = true;
  end;   
  end; 
 
  if lv_polaryzacja == '-' then
  if tonumber(fibaro:getValue(ip_IdUrzadzenia, "value")) == 1 then
    lvb_StanUrzadzenia = false;
  else
      lvb_StanUrzadzenia = true;
  end;   
  end; 
 
  return lvb_StanUrzadzenia;
end;


function powiadom(ip_IdUrzadzenia, ip_Powiadomienie)
  local lvn_EmailID = 83;
  local lvn_StanUrzadzenia;
   
    if ip_Powiadomienie == '' then     
      lvs_message = 'Urzadzenie naruszone [ID: '.. tostring(ip_IdUrzadzenia) .. '][' .. tostring(fibaro:getName(ip_IdUrzadzenia)) .. ']';
    fibaro:call(lvn_EmailID, "sendEmail", 'Fibaro - alarm', lvs_message);
    else
fibaro:call(154, "pressButton", ip_Powiadomienie);   

    end;
  return lvn_StanUrzadzenia;
end;

-- zmienne
local lvn_AlarmStan;
local lvn_AlarmID = 276;
local lva_CoUzbroic = {269, 158, 241, 231, 226};
local lva_CoWylaczyc = {190, 20, 22, 202, 186, 16, 18, 188, 204, 194, 196, 198, 200};
local lva_CoSprawdzic_plus = {};
local lva_CoSprawdzic_minus = {};

fibaro:debug('--- ALARM SCENE - uzbrajanie ---');
lvn_AlarmStan = fibaro:getValue(lvn_AlarmID, "value");
-- 1 rozbrojony
-- 0 uzbrojony
fibaro:debug('AlarmStan: ' ..tostring(lvn_AlarmStan));

if tonumber(lvn_AlarmStan) == 0 then
-- sprawdzanie
  for i = 1, # lva_CoSprawdzic_plus do
      if sprawdz_stan(lva_CoSprawdzic_plus[i], '+') then   
      powiadomID = tonumber(lva_CoSprawdzic_plus[i]);
         powiadom(powiadomID, 10);
    fibaro:setGlobal('AlarmByMM', 'Rozbrojony');

         fibaro:debug('--- Urzadzenie naruszone - zatrzymanie ---');
         fibaro:abort();
      end;
    end;
 
fibaro:debug('---Uzbrajanie alarmu ---');
  fibaro:setGlobal('AlarmByMM', 'Uzbrajany');
    powiadom(powiadomID, 7);
  fibaro:sleep(2*1000);
  powiadom(powiadomID, 8);
    fibaro:setGlobal('AlarmByMM', 'Uzbrojony');
  fibaro:debug('---Uzbrojono alarm ---');
fibaro:sleep(30*1000);     
         
    for j = 1, # lva_CoUzbroic do
    fibaro:call(lva_CoUzbroic[j] , 'setArmed', '1');
    fibaro:debug('Uzbrajanie czujki nr ' .. lva_CoUzbroic[j]);
    end;

for z = 1, # lva_CoWylaczyc do
  fibaro:debug('Wylaczam: ' .. tostring(lva_CoWylaczyc[z]));
    fibaro:call(lva_CoWylaczyc[z], 'turnOff');
end; 
 
 
elseif  tonumber(lvn_AlarmStan) == 1 then
fibaro:debug('---Rozbrajanie alarmu ---');
     
  for j = 1, # lva_CoUzbroic do
    fibaro:call(lva_CoUzbroic[j], 'setArmed', '0');
    end; 

  powiadom(powiadomID, 9);
    fibaro:setGlobal('AlarmByMM', 'Rozbrojony');
 
end;

i sprawdzanie drzwi

--[[
%% properties
158 value
%% globals
--]]

-- zmienne
local lvn_zammek_gora_id = 275;
local lvn_zammek_dol_id = 274;
local lvn_drzwi_id = 158;
local lvn_netv_id = 136;
local lvb_zammek_gora = false;
local lvb_zammek_dol = false;
local lvs_trigger = fibaro:getSourceTrigger();
local lvt_TimeNow = os.date('%H:%M', os.time());

-- pokaz czas
fibaro:debug("---- Drzwi sprawdzenie ----");
fibaro:debug(tostring(lvt_TimeNow));
fibaro:debug("---- Start ----");
-- sprawdzamy stan zamka;
fibaro:debug('Sprawdzamy stan zamków i drzwi');
fibaro:debug('drzwi: ' .. fibaro:getValue(lvn_drzwi_id, "value"));
fibaro:debug('Zamek gora: ' .. fibaro:getValue(lvn_zammek_gora_id, "value"));
fibaro:debug('Zamek dol: ' .. fibaro:getValue(lvn_zammek_dol_id, "value"));


fibaro:debug(tostring(lvs_trigger['type']));

if lvs_trigger['type'] == "other" then
  fibaro:debug('Automatyczne sprawdzenie zamkow');
  fibaro:setGlobal("lvt_LastDoorCheck",lvt_TimeNow);
elseif lvs_trigger['type'] == "property" then
fibaro:debug("Otwarcie reczne drzwi") ;
    fibaro:sleep(1000 * 60);
  fibaro:setGlobal("lvt_LastDoorCheck",lvt_TimeNow); 
end; 

if tonumber(fibaro:getValue(lvn_zammek_gora_id, "value")) ==  0 then
  lvb_zammek_gora = false;
else 
   lvb_zammek_gora = true;
end;

if tonumber(fibaro:getValue(lvn_zammek_dol_id, "value")) ==  0 then
  lvb_zammek_dol = false;
else 
   lvb_zammek_dol = true;
end;

fibaro:debug(tostring(lvb_zammek_gora) .. tostring(lvb_zammek_dol));

if lvb_zammek_gora and lvb_zammek_dol then
  -- obydwa zamki niezamkniete
  fibaro:debug('Zamki nie ok!');
    fibaro:call(lvn_netv_id, "pressButton", "13");
    fibaro:call(154, "pressButton", "6");
  end;
--[[
else
  fibaro:debug('Zamki ok!');
  fibaro:call(lvn_netv_id, "pressButton", "18");

end;
]]--
fibaro:debug('---- END ----');

Pamiętaj o zmiennej "AlarmByMM" z 4 wartościami:
1 rozbrojony
2 naruszony
3 rozbrajany
4 uzbrojony

Oczywiście 101 % sukcesu leży po stronie Marka :)


7
Dyskusja ogólna / Odp: Magic Mirror
« dnia: Kwiecień 24, 2017, 10:19:52 am  »
Ja też testowałem folię i nie byłem zadowolony - a lustro kupiłem i jest duża różnica.
KAEFPE - folia przyklejona była pomiędzy szkłem a monitorem.

8
Dyskusja ogólna / Odp: Magic Mirror
« dnia: Marzec 27, 2017, 12:02:03 pm  »
Moje wygląda tak :)

9
Dyskusja ogólna / Odp: Witamy
« dnia: Luty 27, 2017, 11:12:00 am  »
Witajcie.
Mam nadzieję, że każdy z Was dołoży po trochu swojej wiedzy :)

11
Dyskusja ogólna / Odp: Witamy
« dnia: Styczeń 11, 2017, 02:17:08 pm  »
Witajcie:
@Gregor
@lepian
@capulet
@benys
@cts
Wszystkiego dobrego w nowym roku :)

12
Dyskusja ogólna / Odp: Witamy
« dnia: Listopad 24, 2016, 12:06:30 pm  »
Witajcie - fajnie, że Jesteście :)

13
Inne urządzenia / Odp: neTV
« dnia: Listopad 24, 2016, 10:05:54 am  »
tak myślałem :(. nie patrzyłem jeszcze jednej opcji - mogę wyświetlić całą stronę www ciekawe jak zachowa się wyświetlając *.php na którym jest obraz na żywo. postaram się w sobotę luknąć.

14
Wszystko i o wszystkim / TARGI
« dnia: Listopad 21, 2016, 02:53:51 pm  »
W dn. 3-5 marca 2017 odbędą się targi domu inteligentnego na Stadionie Narodowym w Warszawie.
http://dominteligentny.pl/
https://www.facebook.com/events/660836037433018/

15
Inne urządzenia / Odp: neTV
« dnia: Listopad 20, 2016, 12:32:34 pm  »
wpisałem:

HC2 = Net.FHttp("192.xxx.xxx.xxx");
dane, status = HC2:GET("/bridge?cmd=seturl&value=http://192.xxx.xxx.xxx:9000/?action=stream");

ale też lipa ekran zalał matrix same zera i 1 na czarnym tle

Strony: [1] 2 3 ... 6